Επεξεργασία

  • Περισυλλέγουμε και ανακυκλώνουμε κάθε είδους μέταλλο. 
  • Με τα ιδιόκτητα μεταφορικά μας μέσα, τα συνέργεια μας, μεταφέρουν στον ειδικό χώρο παρασκευής που διατηρούμε τα υλικά τα οποία και επεξεργαζόμαστε. 
  • Υπερσύγχρονα μηχανήματα έχουν επιλεγεί για το σκοπό και το εξειδικευμένο προσωπικό μας τα χειρίζεται με τον καλύτερο τρόπο.  
  • Τα υλικά διαχωρίζονται αρχικά αναλόγως του είδους τους και εν συνεχεία ξεκινά η διαδικασία της επεξεργασίας. 
  • Έργο μας είναι η ανακύκλωση για ένα καλύτερο περιβάλλον.