Παλαιός σίδηρος- Συλλογή & Ανακύκλωση

Η περισυλλογή παλαιού σιδήρου από τους ιδιώτες είναι μία από τις πολλές υπηρεσίες μας. 

Μετά από κλήση σας, ερχόμαστε στο χώρο σας, ζυγίζουμε τον σίδηρο, σας πληρώνουμε άμεσα στην καλύτερη τιμή και εν συνεχεία τον ανακυκλώνουμε.