Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων σε ιδιώτες

Παράλληλα με τις επιχειρήσεις αναλαμβάνουμε και την αποκομιδή μπαζών από αυλές και αποθήκες ιδιωτών. 

Μπορούμε ακόμα να σας ενοικιάσουμε κάδους μπαζών στις καλύτερες τιμές της αγοράς.