Βαρέα & Ελαφρά μηχανήματα - Διάλυση & Κοπή

Η πολυετής εμπειρία μας στην περισυλλογή και ανακύκλωση μας επιτρέπει να διαχειριζόμαστε εργασίες όπως η περισυλλογή και ανακύκλωση βαρέων και ελαφρών μηχανημάτων από βιομηχανίες, επιχειρήσεις γενικά, καθώς και από ιδιώτες και δημόσιους φορείς.

Σκοπός μας η διάλυση και κοπή και εν συνεχεία η ανακύκλωση.