Εργοστάσια & Βιομηχανίες - Αποξηλώσεις μετάλλων

Αναλαμβάνουμε την αποξήλωση όλων των μετάλλων που υπάρχουν σε βιομηχανίες και επιχειρήσεις  γενικά.

Μέταλλα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις ή στον περιβάλλοντα χώρο.