Αποκομιδή μπάζων & Ενοικιάσεις κάδων

Παράλληλα με την αποκομιδή των μπαζών που ευρίσκονται στο χώρο της βιομηχανίας , της επιχείρησης, της κατοικίας , της αυλής  κλπ, ενοικιάζουμε και τους κάδους στους οποίους φορτώνονται τα μπάζα. 

Παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.