Παλαιά μηχανήματα - Αγορά

Μία από τις υπηρεσίες μας είναι και η αγορά παλαιών μηχανημάτων.

Πελάτες μας βιομηχανίες, επιχειρήσεις, δημόσιοι φορείς και ιδιώτες.

Αναλαμβάνουμε την περισυλλογή από τον χώρο σας και σας πληρώνουμε άμεσα.